Revize tlakových zařízení

  • ev. č.: 0107/8/17/TZ-R-PK1,HK2, NA
  • PK1: 1. třída: parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h (zahrnuje všechny nižší třídy parních kotlů)
  • HK2: 2. třída: horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35MW (zahrnuje všechny nižší třídy horkovodních kotlů)
  • NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahující 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)