Revize plynových zařízení

 • ev. č.: 0398/8/17/PZ-R-a,b,c,d,e,f,g (oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky – bez omezení)
 • a: výroba a úprava plynů
 • b: skladování a přeprava plynů
 • c: plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic
 • d: zkapalňovaní a odpařování plynů
 • e: zvyšování a snižování tlaku plynů
 • f: rozvod plynů
 • g: spotřeba plynů spalováním
 • ev. č.: 2320/8/18/R-PZ-e,f,g (osvědčení vydané Technickou inspekcí České republiky)
 • e: zvyšování a snižování tlaku plynů
 • regulační stanice
 • f: rozvod plynů
 • domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
 • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsí
 • rozvody technických plynů
 • g: spotřeba plynů spalováním
 • spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 • kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
 • pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva